Botkyrka kommun tecknar ramavtal med teknikkonsultkoncernen Projektengagemang

Foto: Botkyrka.se

Byggvolymen för Botkyrka kommun bedöms uppgå till cirka en miljard kronor per år

Botkyrka kommun har tecknat ramavtal med teknikkonsultkoncernen Projektengagemang. Ordern innebär att Projektengagemang blir kommunens prioriterade partner vid byggprojektering, ett helhetsåtagande som avser all teknisk projektering för både om- och nybyggnation. Den totala byggvolymen för Botkyrka kommun bedöms uppgå till cirka en miljard kronor per år.

Ramavtalet som benämns ”Generalkonsult Fastighet” innebär att Projektengagemang är Botkyrka kommuns förvalda partner vid behov av byggnadsprojektering. Projektengagemang är rangordnade som den första av tre antagna konsultföretag där de efterföljande är Sweco och WSP. Orden omfattar även miljö och energirelaterade frågor såsom inventering av miljörisker samt projektering av framtida solcellsanläggningar.

– Botkyrka kommun har tidigare upphandlat konsulter för varje disciplin, men har nu av valt ett generalkonsultavtal. Vår förhoppning är att ett generalkonsultavtal ska leda till bättre kontroll vad gäller både tid och kostnad vid genomförande av komplexa projektuppdrag, samt en tydligare samverkan mellan leverantör och beställare, säger Lars Cha, Byggchef på Botkyrka kommun.

– Det är otroligt kul att vi fått förtroendet som Botkyrka kommuns generalkonsult. Vårt mål är alltid att kunna erbjuda våra kunder fullständiga lösningar inom alla våra verksamhetsområden. Detta visar att vårt utbud av helhetslösningar är uppskattat och konkurrenskraftigt, säger Patric Kjellin, affärsområdeschef Projektledning, Projektengagemang.