En skyskrapa med 100 våningar byggs i Tel Aviv

Höghusprojektet kallas för - mellan städerna-, på grund av dess läge precis vid kommungränsen mellan Tel Aviv och staden Ramat Gan. Foto: Amnon Schwartz Architects Ltd.

Byggandet av Israels högsta byggnad med 100 våningar kommer inom kort att starta i Tel Aviv, i närheten av stadens Savidor Central station. 

Det nya höghuset, kommer att stå på en tomt som ägs av Tel Avivs kommun närheten av infarten till Ayalon-motorvägen.

För närvarande fungerar markområdet som en parkeringsplats. Den planerade byggnaden kommer att omfatta 166, 500 kvadratmeter i form av kontor, hotell och kommersiella lokaler. När byggplanen har godkänts kommer Tel Avivs kommun utfärda ett anbudsförfarande, som väntas utgöra en lockelse för landets största fastighetsbolag.

Höghusprojektet kallas för "mellan städerna," på grund av dess läge precis vid kommungränsen mellan Tel Aviv och staden Ramat Gan. Den ursprungliga planen förutsåg byggandet av ett höghus med 75-våningar men Tel Avivs plan- och byggkommitté accepterade rekommendationen från Tel Aviv stadsingenjör Oded Gvuli, om att öka antalet till 100 våningar. Planerna kommer att utarbetas av arkitektföretaget Amnon Schwartz Architects Ltd.