Sigtuna Stadsängar satsar på solenergi

Bild: Sigtuna Stadsängar.

En kilometer norr om Sigtunas äldre stadskärna byggs den nya stadsdelen Sigtuna stadsängar. Här kommer det att byggas 900 bostäder i kvarter med parker, cykelbanor, löparspår och en sjö – samt 1000 kvadratmeter solfångare. E.ON ligger bakom denna energi- och klimatsmarta lösning.

Solfångarna beräknas producera tillräckligt med värme för att täcka nästan hela behovet av uppvärmning och varmvatten till bostadshusen under sommarhalvåret. Solfångarna ska även ge överskottsvärme som kan användas under hösten och vintern.

Det är en värmelösning med minsta möjliga klimatpåverkan. Dessutom blir den köpta energin något billigare jämfört med Sigtunas nuvarande fjärrvärmetaxa. En lösning som är helt i linje med vår satsning på förnybart, lokal distribution och kundnära lösningar.

Värmenätet i Sigtuna stadsängar är en kombination av sol, bergvärmepumpar och lågtemperaturnät. Det gör att man kan spara resurser för uppvärmning och varmvatten.