SISAB tecknar ramavtal med Projektengagemang

Bobergsskolan i Norra Djurgårdsstaden. Illustration: Max Arkitekter.

SISAB tilldelar Projektengagemang uppdraget att bygga om och förnya ett stort antal av Stockholms förskolor, grundskolor och gymnasier. Bolaget kommer att leverera konsulttjänster till ett uppskattat värde av totalt 22 miljoner kronor per år genom flera olika ramavtal.

Ramavtalen för SISAB innefattar VVS, energisamordning, el, tele, ljusdesign samt storkök och sträcker sig över två år med möjlighet till förlängning om ett plus ett år. Ett pågående uppdrag där det ställs höga miljökrav är Bobergsskolan i Norra Djurgårdsstaden. Där projekterar Projektengagemang VVS, el, tele, säkerhet, energi samt 3d-laserscannar för SISAB. Kraven för Miljöbyggnad klass guld gäller och omfattar allt från markarbete till inomhusmiljö och energianvändning.

– Att få vara med och bygga och förnya framtidens utbildningsmiljöer känns väldigt spännande. Vi vill göra det genom att ta fram hållbara lösningar för både elever och klimatet. Det känns också roligt att SISAB gör stora investeringar i skolorna för Stockholms kommande generationer, säger Linda Lönneberg, Affärsområdeschef på Projektengagemang.