Hagastaden utvecklas med 178 nya bostäder

Illustration: Brunnberg Forshed Arkitekter.

Familjebostäder och Skanska tecknar avtal om att bygga ett kvarter med 178 hyresrättslägenheter i Hagastaden, Stockholm. Kontraktet värderas till cirka 400 miljoner kronor. 

Byggnaderna kommer att bli sju till tolv våningar höga, med uppstickande torn i varje kvartershörn, med underliggande garage i två våningar och infartsramp med trapphus till Norra Stationsgaraget. Sex lägenheter utgörs av en gruppbostadenhet och en förskola med högt ställda hållbarhetskrav kommer att byggas. I gatuplan byggs lokaler för restauranger och butiker.

Byggstart är planerad till augusti 2017 och färdigställandet till maj 2020.

Det nya bostadskvarteret kommer att utgöra de första allmännyttiga hyresrättslägenheterna i den framväxande Hagastaden, mellan Vasastan och Karolinska Universitetssjukhuset.