Skanska bygger Urban Environment House i Helsingfors

Bild: Skanska.

Nyligen tecknade Skanska avtal med Helsingfors Stad om att bygga Urban Environment House i Helsingfors, Finland. Kontraktet är värt cirka 800 miljoner kronor. Byggarbetet påbörjas i februari 2018.

Det sju våningar höga huset i Kalasatama i Helsingfors kommer att få cirka 40 000 kvadratmeter kontorsytor. Därutöver kommer det att finnas parkeringsplatser för bilar och cyklar i källarplanet. På de övre planen kommer det att finnas flera terrasserade utrymmen som kan användas för arbete, rekreation eller möten. Fasaden på Urban Environment House har utformats med rött tegel, i linje med områdets karaktär.

Höga mål har satts upp för byggnadens miljö- och energieffektivitet. Vad gäller energiförbrukning kommer projektet netto att ligga nära noll. Taket på byggnaden kommer vara täckt av grönska samt solpaneler. Projektet strävar att minst nå nivån Very Good i miljöcertifieringssystem BREEAM.

Projektet förväntas vara färdigställt under våren 2020.