Dome of Visions på Lindholmen Göteborg står färdig

Bild: NCC.

Dome of Visions på Lindholmen intill Chalmers tekniska högskola i Göteborg En arena för dialog om hållbarhet, digitalisering och innovation.  Tomas Carlsson, nytillträdd koncernchef för NCC, är på plats tillsammans med företrädare för våra samarbetspartners Chalmers, Volvo och Lindholmen Science park för att berätta mer om framtiden i en av Sveriges starkast växande regioner.

Den sfäriska byggnaden som nu uppförs i Göteborg är i trä och transparent material med en diameter 21 meter och en höjd på cirka 10 meter. Fasaden fungerar som ett skyddande klimatskal för en inre byggnad omgärdad av träd och odlingar. Byggnaden är mobil och tanken är att den enkelt ska kunna placeras på outnyttjade ytor i stadsrummet.

I detta visionära klimatskal skapas ett rum för dialog kring innovation och hållbar utveckling inom en rad områden. Tillsammans med Volvokoncernen, Chalmers och Lindholmens Science Park kommer man de kommande åren fylla Dome of Visions med spännande och oväntade möten, insikter och idéer inom hållbarhet och innovation med människan i centrum.

Dome of Visions kommer närmast från Stockholm där den under två års tid stått vid Kungliga Tekniska Högskolan. Under denna tid har Dome of Visions varit kokpunkten för över 500 olika events och tagit emot hundratusentals besökare från hela världen.

Inspirationskällan till Dome of Visions är den världsberömde arkitekten Buckminster Fuller som hade långtgående planer på att bygga in de centrala delarna av Manhattan i New York under en geodetisk kupol på 1960-talet. Arkitekten Kristoffer Tejlgaard lät sig inspireras av Buckminster Fullers vision när han ritade Dome of Visions för NCC i Köpenhamn 2013, vilket var NCC:s första dome.