Johan Fröbel, Svenskt Trä

–Vår monter på Nordbygg 2018 hade många besökare. Det visar på ett stort intresse för trä som byggmaterial och för inredningsändamål, menar Johan Fröbel på svenskt Trä. Foto: Anders Roth.
Folkhems fyra åttavåningshus i Strandparken i Sundbyberg, ritade av Wingårdhs, har livfulla fasader av cederspån. Foto: Tor-Rikard Söderström.
Ett flerbostadshus av trä på höjden i Kvillebäcken, Göteborg. Fasaden består av puts men konstruktionen är gjord av trä. Huset är byggt av Derome Mark & Bostad. Foto: Deromegruppen.

–Bara fantasin sätter gränser för vad trä kan användas till

Text: Claes-Göran Hanberg

Ur ett livscykelperspektiv kan inget material konkurrera med trä. Det är ett förnybart material, som naturen själv producerar genom växande skog som binder koldioxid. Det starka och vackra träet lämpar sig lika bra för stomkonstruktioner som för möbeltillverkning, stilfulla interiörer och snygga fasader.  

Trä är inte bara starkt. Det är också ett vackert och levande material. Interiört kan träet användas för till exempel väggar, lister, takpaneler. 

–Många arkitekter har insett träets fördelar ur ett gestaltnings- och miljöperspektiv. Det kan till exempel vara en fasad, där stående och liggande paneler kombinerats på ett estetiskt tilltalande sätt. Fasaden kan antingen målas eller vara obehandlad för att framhäva träets naturliga skönhet, säger Johan Fröbel, chef för teknik och distribution på Svenskt Trä.

En vacker fasad av cederspån

– Folkhems fyra åttavåningshus i Strandparken i Sundbyberg, ritade av Wingårdhs, har väckt stor uppmärksamhet för sin färgskiftande och livfulla fasad av cederspån, berättar Johan Fröbel.

Arkitekterna måste ta hänsyn till att träet andas, suger vatten, krymper, sväller och rör på sig. Lösningen blev cederspån som är motståndskraftiga mot röta och svamp och klarar sig obehandlade. Alla små enskilda delar gör att fasaden pixlas ner och blir mindre känslig för variation.

Varje spån kan skifta otroligt mycket i färg – från början är de mörkröda, en del är bruna, så småningom blir de gråa – utan att fasaden som helhet blir fläckig eller flammig. Även om stommen inte är exponerad i interiören så har ytskikt av naturmaterial ändå varit en ledande princip. Materialpaletten i allt från taktäckning till hissinteriör består uteslutande av väl valda träslag. Såväl invändiga fönsteromfattningar som golv utgörs av ask, balkongfronter är gjorda av ceder och fönsterkarmarna av betsad furu.

En fantastisk resa

Svenskt Träs mål är att öka användningen av trä som byggmaterial, för inredning och för möbeltillverkning.

– Inte bara i Sverige utan också i andra länder, bland annat Storbritannien, Kina och Nordafrika. En annan viktig uppgift är att skapa ett ökat mervärde för träindustrin, berättar Johan Fröbel.

Fram till 1994 var det av brandsäkerhetsskäl förbjudet att bygga hus högre än tre våningar med trä. Men idag byggs cirka tio procent av flervåningshusen i trä.  

– Träet har gjort en fantastisk resa som byggmaterial på 24 år. Det används nu allt oftare i flervåningshus för bärande konstruktioner med till exempel limträbalkar, korslimmat trä och KL-trä, säger Johan Fröbel.   

KL-trä ett bra exempel på förädling

KL-trä är ett utmärkt exempel på hur man lyckats öka träets förädlingsvärde.

–KL-trä består av massiva träskivor av hyvlat virke som limmas ihop med vartannat skikt korslagt för ökad formstabiliteten. Resultatet är ett byggelement som är tvärstyvt och mycket tåligt i förhållande till sin låga vikt. Det möjliggör både stora spännvidder och rationella metoder för ett snabbt montage, berättar Johan Fröbel.

Rätt dimensionerat är trä också motståndskraftigt mot brand.

– Brandens inträngningshastighet är cirka 0,5 –1,0 millimeter per minut. Det gör det lättare att räkna ut när en träkonstruktion ger vika, jämfört med andra konstruktionsmaterial. Den kunskapen minskar skaderisken för brandmännen, framhåller Johan Fröbel.  

 

Starkt och vackert

De som besökte Svenskt Träs monter på Nordbygg fick bland annat se exempel på KL-trä, trall, limträ och industriellt ytbehandlade och kvalitetssäkrade utvändiga panelbrädor enligt Svenskt Träs CMP-system (Certifierad Målad Panel). De färger som används är testade och godkända av ackrediterade tredjepartsorgan.

– Intresset var glädjande stort hos besökarna; arkitekter, konstruktörer, byggföretag, hantverkare och lärare/elever med byggteknisk inriktning, avslutar Johan Fröbel.