KONE levererar rulltrappor och hissar för Västmetrons förlängning

Västmetron i Helsingfors kommer att få 14 grupper av rulltrappor med totalt 42 rulltrappor på andra etappen, varav de längsta i Finland kommer att installeras i Finno station. För närvarande finns Finlands längsta rulltrappor i Björkholmens station. Foto: Västmetron/ Kone oy

Hisstillverkaren KONE Hissit Oy (Kone hissar AB) har utvalts till leverantör av hissar och rulltrappor till Västmetrons förlängning mellan Mattby-Stensvik i väster om Helsingfors. 31 hissar installeras, varav 4 snedhissar.  

Priset för hissarna ligger på 6,7 miljoner euro. KONE Hissit Oy vann också upphandlingen av rullportar. Det kommer att bli 14 grupper av rulltrappor (42 rulltrappor) på sträckan, varav de längsta i Finland kommer att bli i Finno station. För närvarande finns Finlands längsta rulltrappor i Björkholmens station. Priset för rulltrapporna är 11 miljoner euro.

Passagerarens metroresa börjar eller slutar i rulltrappor eller hissar. Användarupplevelsen förbättras när man vid planering och genomförande tar hänsyn till människors beteende i vardagen. Det ska vara säkert att förflytta sig, men också bekvämt och tillförlitligt.

- KONE har internationell erfarenhet av att förflytta ett stort antal passagerare, till exempel i Kinas största städer. Där kan antalet dagliga metroanvändare vara flera miljoner, säger Ville Saksi, verkställande direktör för Länsimetro Oy.

Västmetron är en av världens säkraste metron. Hissarna är brandsektionerade, så att de också kan användas om en brand inträffar. Särskild uppmärksamhet har också fästs vid trivseln i hissar och rulltrappor, belysningen är effektiv, hissar och schakt har många element av glas, utropen är skräddarsydda och skärmen i hissen visar återstående tid till nästa stannplan.

Installationen av hissar och rulltrappor kommer att påbörjas i slutet av 2019. Målet är att bansträckan på sju kilometer, de fem stationerna och depån ska överlämnas till att användas av operatören HST under 2023.