Platinan blir ett spännande multihus i centrala Göteborg

Platinan blir en stor byggnad i den nya stadsdelen Älvstaden i Göteborg. Där fasaden till stor del består av glas som ska uppfylla både höga energivärden och ge en god ljudisolering. Bildkälla: Vasakronan/EGA
Bildkälla: Vasakronan/EGA Fastigheten ska bland annat inrymma kontor, hotell och en eventarena.

Text: Annika Wihlborg

Till årsskiftet 2021/2022 står Platinan i Göteborg klar. Det är en stor multifunktionsbyggnad på 60 000 kvadratmeter, strategiskt belägen nära centralstationen och intill Göta älv. Platinan kommer bland annat att inrymma ett hotell, kontorslokaler samt en eventarena, food courts och kulturverksamheter.

Det nya hotellet, som kommer att uppta 20 000 kvadratmeter, ska drivas i Scandics regi. Det kommer att bestå av 362 rum samt 15 konferensrum. På hotellet planeras även en relaxavdelning, restaurang och takbar. 

Platinan blir byggherren Vasakronans första bidrag till Gullbergsvass, den nya stadsdel som byggs inom ramen för projekt Älvstaden. Syftet med Älvstaden är att länka ihop staden på båda sidor om Göta Älv.

Glasfasad med höga krav

Hela huset miljöcertifieras enligt LEED med målsättningen att nå platinumnivå. Mycket resurser har lagts på Platinans arkitektoniska utformning, som är signerad Eg Architects. Merparten av fasaden består av glas som både ska uppfylla höga energivärden och ge en god ljudisoleringseffekt med tanke på läget intill Hisingsbron. Delar av fasaden utrustas därför med dubbel­skalsfasad med integrerad grönska.

Faktaruta; Platinan, nybyggnad av kontor, hotell, kultur och butiker i Göteborg

Byggherre: Vasakronan Fastigheter

Totalentreprenör: Peab

Arkitekt: Eg Architects

Omfattning: 60 000 kvm, varav 20 000 kvm hotell

Byggkostnad: 1 miljard kronor

Tidsram: Byggstart april 2017, beräknas stå klart årsskiftet 2021/2022