Imtech sprinklar Rustas nya centrallager

Foto. Rusta

Rusta bygger ett nytt centrallager norr om Norrköping. Imtech har fått uppdraget att sprinkla det nya jättelagret som får en yta på nästan 64 000 kvadratmeter och kommer ha plats för gott och väl 150 000 pallar.  I dag använder Rusta flera olika lager runt om i Småland, men med de senaste årens kraftiga expansion väljer nu Rusta att samla allt till en plats, vilket förenklar logistiken och minskar de interna transporterna.

Ordersumman för Imtech uppgår till ca 25 miljoner kronor. Entreprenadformen är totalentreprenad. Imtech VS-teknik Sprinkler i Göteborg håller i jätteprojektet tillsammans med filialerna i Växjö och Örebro.

- Det var storleken på projektet som gjorde att vi gick ihop för att på så sätt kunna skapa resurser tillsammans, säger Anders Amström, filialchef Imtech VS-teknik, avdelning sprinkler i Göteborg. Genom att samarbeta kan vi vara med och konkurrera om de verkligt stora uppdragen.

Anders Amström berättar att storleken och logistiken är de största utmaningarna liksom den totala omfattningen av alla installationer. Sprinklerinstallationerna inleddes vid årsskiftet och ska vara slutförda i september.

Sammanlagt installeras drygt 27 000 sprinklermunstycken och 53 000 meter rör. Själva höglagret är 34 meter högt och innehåller 17 000 sprinkler. Golvytan i höglagerdelen är 8 000 kvadratmeter.