NTEX stämmer Hemfosa Fastigheter

Foto: NTEX

Transport och speditionsföretaget NTEX Logistics har stämt Hemfosa Fastigheter på 75 miljoner kronor.

NTEX Logistics har under en längre tid försökt att få hyresvärden, fastighetsbolaget Hemfosa, att förstå vilka problem det undermåliga golvet inneburit för verksamheten. NTEX anser att man inte kunnat bedriva sin planerade verksamhet i lokalerna, då det inneburit risk för skador på såväl personal som gods.

På grund av det bristfälliga golvet har NTEX Logistics avvecklat sin verksamhet med stora oplanerade kostnader som följd.

– Nu har vi lagt ner och stängt verksamheten. Istället för att sätta det i konkurs har vi sagt upp personalen på rätt sätt, men sitter ändå fast med långtgående avtal för maskiner och annan utrustning, säger Thomas Ström, vd för NTEX, i en kommentar.