Global Data: Infrastrukturinvesteringar ökar markant fram till 2023

Totalt 162 000 kilometer järnvägsspår och 1271,6 gigawatt genereringskapacitet inom energisektorn kommer att till- och slutföras globalt under de kommande fem åren. Foto: Creative Commons licens, kredit: Michael Gaida

Det globala byggandet av infrastruktur beräknas växa med 4,8 procent i genomsnitt per år mellan 2019 och 2023.

Expansionen drivs fram främst av Asien, där tillväxten förväntas bli 7,0 procent per år i genomsnitt och 5,8 procent i Syd- och Sydostasien samt i Nordost-Asien, förutsäger GlobalData, ett ledande data- och analysföretag.

GlobalData analyserar för närvarande över 14 000 stora infrastrukturprojekt både inom den offentliga och privata sektorn. Det rör sig om företag vars bonitet ligger på minst 25 miljoner.

Värdet av samtliga globalt undersökta företag uppgår till 14,8 miljarder dollar beräknat från tillkännagivande till färdigställandet av infrastrukturprojekt.

Sektorn för kraftproduktion uppvisar flest projekt i form av rörledningsbyggnation med 5681, följt av vägbyggen med 4 004, och utbyggnad av järnvägar med 1945 stycken projekt.

Järnvägsprojekt framträder starkast när det gäller beräkningen av dessa projekt med 5,4 miljarder US-dollar, följt av kraftproduktion, och utgör därmed den näst största sektorn som värderas till 4,7 miljarder US-dollar och vägbyggen till 2,6 miljarder US-dollar.

När alla dessa projekt är färdiga efter fem år, kommer de granskade vägprojekten att omfatta totalt 186 993 kilometer nya vägar.

Den mest anmärkningsvärda expansionen av vägbyggen när det gäller total längd sker i Syd- och Sydostasien, med totalt 59 835 kilometer pågående och kommande vägprojekt utbredda över hela regionen.

- I Afrika söder om Sahara och Mellanöstern och Afrika (MEA), där man förväntar en ökning av infrastrukturbyggande på 7,3 procent respektive 6,6 respektive, kännetecknas av enorm expansion av infrastrukturprojekt när det gäller bygget av nya vägar, järnvägar och anläggningar för kraftproduktion, säger Yasmine Ghozzi, ekonom på GlobalData.

- Tillväxttakten i Nordamerika och inom Europas byggindustri kommer att bli stabilare under den aktuella prognosperioden än under den föregående perioden under åren 2014–2018. Ökningen blir dock långsammare än hos de övriga tillväxtmarknaderna.

Elektricifiering och bygget av kraftverkrelaterad infrastruktur kommer emellertid att bli en av de expansivaste sektorerna i Europa eftersom otaliga länder över hela europeiska kontinenten har bekräftat sina åtaganden när det gäller att främja genomförandet av Parisavtalet och intensifiera samarbetet beträffande användning av ren energi och motverka klimatförändringar.

- USA-presidenten Donald Trumps  infrastrukturplan på 2 triljoner kommer utan tvekan att stimulera den totala tillväxten i Nordamerika inom de närmaste fem åren. Dess framgångsrika genomförande kommer dock i första hand bero på huruvida enskilda delstater och kommuner är kapabla att använda pengarna på bästa sätt, med vetskap om att den federala regeringen bidrar till Trumps tioåriga program med bara 200 miljarder dollar, säger Chossi.

Ghozzi sammanfattar: ”Oavsett om det rör sig om sol-, vind- eller vattenkraft, kommer de flesta länder i alla regioner att öka sina investeringar i grön energi. Saudiarabien exempelvis planerar att satsa 200 miljarder dollar i massiv utbyggnad av solenergiparker i landet. Detta toppar verkligen listan av stora projekt inom energiproduktion”.