Nytolkning av Trosas traditionella trähusarkitektur i kvarteret Åhusen

Bildkälla: Patrik Windisch Arkitektur Lägenheterna i Åhusen står inflyttningsklart i december 2019.
Bildkälla: Patrik Windisch Arkitektur Här finns bland annat ett antal vindslägenheter med ateljéfönster och en takhöjd på 260 centimeter.

Text: Annika Wihlborg

Vid åkanten i centrala Trosa byggs Åhusen, 47 bostadsrättslägenheter inspirerade av Trosas småskaliga och välbevarade trähusbebyggelse. I december 2019 står kvarteret Åhusen klart, en modern tolkning av den traditionella småstadsidyllen.

– Trosa är en gammal trästad som vuxit fram under en lång tid. Tomten där Åhusen byggs ligger mitt i staden, därför var det viktigt att anpassa Åhusens utformning till de kringliggande kvarterens skala och arkitektur. Resultatet är ett hus som är modernt men samtidigt har många byggnadsdetaljer som påminner om de kringliggande äldre fastigheterna, säger Patrik Windisch på Patrik Windisch Arkitektur, som står för Åhusens arkitektoniska utformning.

Balkonger som vetter mot ån

Sadeltak samt inslag av trä och plåt bidrar till att Åhusen harmoniserar med Trosas befintliga trähusbebyggelse. Lägenhetsstorlekarna varierar mellan fyrtio och etthundratrettiofem kvadratmeter. Varje lägenhet har sin unika utformning. Merparten av lägenheterna har balkonger som vetter mot ån.

– I Åhusen förekommer även bland annat mässingsdetaljer och ledstänger med lindat läder. Vi har även satsat mycket på de sociala ytorna och på att få till generösa ljusflöden i lägenheterna. Här finns bland annat ett antal vindslägenheter med ateljéfönster och en takhöjd på 260 centimeter. De exklusiva vindslägenheterna har även terrasser i indragna burspråk, säger Patrik Windisch.

Faktaruta; Åhusen, nybyggnad av flerbostadhus i Trosa

Byggherre: Signum Fastigheter AB

Totalentreprenör: LMR Byggnads AB

Arkitekt: Patrik Windisch Arkitektur

Projektkostnad: 150 miljoner kronor

Omfattning: 47 bostadsrättslägenheter

Tidsram: Byggstart oktober 2017, beräknas stå klart december 2019