Higab bygger nytt i Alelyckan, Gamlestaden

Illustration: Liljewall Fasaden av ljusgult tegel matchar många av Göteborgs äldre byggnader.
Detalj i ljusgården. Foto Anders E Nilsson
Trappan som ligger mitt i ljusgården är en plats för möten. Foto Anders E Nilsson

Text: Mari-Louise Paulson

Norr om Gamlestaden i Göteborg ligger Kretslopp och vattens nya kontor. Det är 15 000 kvadratmeter arbetsyta, verkstäder och lager som ska samla både medarbetare och de olika verksamheterna.

Byggherren Higab, ett fastighetsbolag inom Göteborgs Stad, fick uppdraget att bygga nya lokaler för att samla Kretslopp och vatten, som tidigare fanns på olika platser i Alelyckan. Tanken var att förenkla vardagen, stärka organisationen och skapa gemenskap. Något som Liljevall Arkitekter, som har ritat byggnaden, tagit fasta på.
– Den nya byggnaden skulle vara en samlokalisering där yrkeskategorier som inte hade jobbat ihop tidigare skulle samlas. Så vi ville skapa en kontorsbyggnad med ett gemensamt vardagsrum där man kan se varandra och mötas i byggnaden, säger ansvarig arkitekt Alexandra Aldebo på Liljevall Arkitekter.

Ett hus som samlar
Det fanns en förstudie med ett U-format hus som arkitekterna valde att frångå, deras lösning blev istället en kvadratisk form där kontorsavdelningarna samlas kring en gemensam ljusgård med en stor entrétrappa som en skulptur mitt i, där medarbetarna kan mötas.

Arkitekterna har också tagit in Alelyckans vattenverk ritat av Nils Einar Eriksson, som ligger bredvid den nya kontorsbyggnaden, i gestaltningen.
– Fasaden har en Q-märkning och den sätter gestaltningen på alla nya byggnader i området. Det finns också definierat i planprogrammet. Något av det som vi har inspirerats av är en gavelfasad på det gamla vattenverket med ett vertikalt fönsterparti och det ljusa Göteborgsteglet, säger Alexandra Aldebo.

Nu är projektet är klart. Frågan är om byggnaden har fått en samlande effekt som de önskade?
– Just nu när vi är i ett mellanläge och det är för tidigt att säga något om den samlande funktionen. Men vi har uppfyllt våra ambitioner för projektet och jag tycker att det blev fint, säger Annette Stridh projektledare på fastighetsbolaget Higab.

Fakta:
Projekt
Nybyggnad av förråd, verkstäder mm i Göteborg
Byggherre: Higab AB
Beställare: Göteborgs stad Kretslopp och Vatten
Arkitekt: Liljevall arkitekter AB
Värde: 500 Mkr

Entreprenadform: Utförandeentreprenad