Ebbepark i Linköping – Dynamiken

När allt står klart 2023 kommer det att finnas moderna bostäder med stadsodlingar på taken, skolor, coworking-kontor, butiker, restauranger och service. Bilden är en illustration av kvarteret Växthuset. Bild: Arrow Architects
Nu bygger man Dynamiken, med bostadshus i Östra Valla en del av Linköpings expansiva nya stadsdel Ebbepark. Bild: Winell & Jern Arkitekter AB
Ebbepark kv Verkstan Kvarteret Verkstan vad det första som byggdes. Bild: Arrow Architects

Text: Mari-Louise Paulson
 

Ebbepark är den nya stadsdelen som de kommunägda fastighetsbolagen Sankt Kors och Stångåstaden utvecklar. Det första Verkstan påbörjades 2017 och nu är det dags för etapp två Dynamiken.

Ebbepark är den nya stadsdelen som de kommunägda fastighetsbolagen Sankt Kors och Stångåstaden just nu utvecklar. 2011 började man omvandla det industriområde som tidigare låg i Ebbepark med sikte på att skapa en modern och attraktiv stadsdel, med närhet till Linköpings centrum, universitetet och Science Park Mjärdevi. Ett levande område som också blir en tillväxtmiljö för både entreprenörer och boende, med all service som man kan tänkas behöva.

Fyra etapper
Projektet är indelat i fyra huvudetapper, Verkstan som påbörjades 2017, Dynamiken och Lugnet som har byggstart i år samt Labbet som planeras starta 2020. När allt står klart förhoppningsvis 2023 kommer det att finnas moderna bostäder med stadsodlingar på taken, skolor, kontor och coworking-platser, butiker och restauranger. Arkitekturen i Ebbepark ska vara blandad vilket gjort att flera aktörer står för utformningen som exempelvis danska Arrow Architects samt White och Winell & Jern Arkitekter AB.

Start för Dynamiken
Nu bygger man alltså Dynamiken, med bostadshus och skola på Östra Valla etapp två. Byggherre är Sankt Kors, totalentreprenör ED Bygg Sverige AB. Det blir tre kvarter med cirka 290 bostäder. Under dessa fastigheter kommer man även att bygga ett sammanhängande garage. Sankt Kors avser att skapa ett livfullt kvarter för människor som gillar rörelse och nya saker som alltid är på gång.

Hållbarhet
Ett stort fokus i hela Ebbepark ligger på hållbarhet ur såväl ekonomiskt som social och ekologiskt perspektiv. Något man gör på en rad sätt. Till exempel genom olika kretsloppslösningar, delning av resurser, så som pooler för elcyklar, bilar, verktyg och annat. För att öka den sociala hållbarheten är gemensamma utrymmen och mötesplatser viktiga i hela Ebbepark.

 

Projekt
Nybyggnad av bostadshus och skola på Östra Valla etapp 2
Byggherre: Sankt Kors och Stångåstaden, Linköping
Totalentreprenör: ED Bygg Sverige AB
Arkitekt: Winell & Jern Arkitekter AB
Entreprenadform: Totalentreprenad
Värde: 500-700 mkr

Byggtid: hösten 2019 till december 2021