En av Sveriges mest energieffektiva isarenor byggs i centrala Gällivare

Bildkälla: MAF Arkitektkontor
Bildkälla: MAF Arkitektkontor
Bildkälla: MAF Arkitektkontor

I centrala Gällivare byggs en is- och evenemangsarena som är efterlängtad av många. Första spadtaget till arenan, som byggs i anslutning till den befintliga gymnastikhallen i Sjöparkskolan, togs i slutet av maj 2018 och invigs under 2020

Text: Annika Wihlborg

Ett hållbarhetstänk genomsyrar såväl byggnationen som den framtida driften av is-och evenemangsarenan. Hallen kommer att ha läktare för 600 personer och en extra isyta som kan användas för exempelvis uppvärmning. Arenan är i första hand utformad för olika former av isaktiviteter som hockey, curling och konståkning, men dess flexibla utformning gör det möjligt att även arrangera olika typer av evenemang med plats för upp till 1800 personer. Det kan exempelvis röra sig om mässor, konserter, utställningar och liknande. En hoppsele som benämns NoFall kommer att finnas tillgänglig och är till glädje för barn och vuxna med funktionshinder samt teknikträning för konståkare. Tanken är att is- och evenemangsarenan ska anpassas till det kringliggande parkområdet, som rustas upp och utvecklas på olika sätt.
 

Sänkta driftskostnader med koldioxid istället för ammoniak

Det här projektet är speciellt eftersom det blir Gällivares första av tre nya idrotts- och aktivitetsarenor som byggs under de kommande fyra åren.  Den ersätter den befintliga ishall i Malmberget som byggdes på sextiotalet. När den nya is- och evenemangsarenan står klar kommer den gamla ishallen att rivas på grund av att gruvdriften ska fram i Malmberget.

–Arbete pågår med att resa stommen nu. Flera faktorer bidrar till att det här kan bli en av Sveriges mest energieffektiva ishallar, den kommer bland annat att kylas med hjälp av koldioxid istället för ammoniak, som man ofta använt tidigare. Det innebär väsentligt sänkta driftskostnader och reducerar miljöpåverkan väsentligt. LKAB kommer även att leverera en ny innovativ form av betong som innehåller järnmalm till ispisten. Den är dubbelt så tung som traditionell betong och leder värme och kyla tre till fyra gånger bättre än andra betongtyper, säger Bo-Göran Bäckfors, projektchef på Gällivare kommun.

Den nya is- och evenemangsarenan är projekterad för att uppnå Miljöbyggnad klass SILVER. Stommen kommer till stor del att byggas i trä. Fasaden som är inåtlutande består av lackad plåt liknade takshingel medan de invändiga limträbalkarna och -pelarna återspeglar den träbyggnation som är en viktig del av många av de byggprojekt som pågår i Gällivare för tillfället.

Faktaruta; Nybyggnation av is- och evenemangsarena i Gällivare

Byggherre: Gällivare kommun

Generalentreprenör: NYAB

Arkitekt: MAF Arkitektkontor

Tidsram: Byggstart maj 2018, beräknas stå klar hösten 2019

Bildkälla: MAF Arkitektkontor