Världens nordligaste energipositiva kontorshus

Skanska och Entra har tecknat avtal om att bygga världens nordligaste belägna energipositiva kontorshus i Trondheim, Norge.

Avtalet är värt cirka 390 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Norge för det första kvartalet 2017.

Kontorshuset - Powerhouse Brattørkaia kommer att bestå av en arkitektur och estetik vilka styrs av solen som energikälla samt mantrat ”form följer miljö”. Byggnaden kommer att omfatta 15 700 kvadratmeter kontorsyta, varav Skanska kommer att hyra 2 300 kvadratmeter. I tillägg till detta kommer 2 500 kvadratmeter parkeringsgarage byggas.

Byggnaden söker att uppnå miljöcertifieringen BREEAM NOR Outstanding och hoppas bli det första nya kontorshuset i Norge som producerar mer energi än det förbrukar.

Optimalt utnyttjande av sol och havsvatten för uppvärmning och kylning samt extremt låg energiförbrukning är kraven.

Skanska är totalentreprenör för projektet. Byggnationen startar i april 2017 och kontorsbyggnaden kommer att vara färdigställd i februari 2019.