Sunnerö Architects vinner tävling för nytt bostadskvarter i Kävlinge

Anna Sunnerö Urbio , Anna Sunnerö , Sunnerö Architects , Pilevall

Det blev Sunnerö Architects tillsammans med Urbio som gick vinnande ur tävlingen för ett nytt bostadskvarter i Kävlinge. 46 arkitektkontor från hela Europa ansökte och tre valdes ut att lämna förslag.  Sunnerös förslag med vackra fasader i återvunnet tegel och fokus på kvalité, hållbarhet i alla aspekter och funktionalitet tilltalade juryn och det blir ”Pilevall” som ska uppföras i Kävlinge.
 

Tävlingsuppgiften från Sveriges Arkitekter utlystes våren 2019 och uppdraget var att utforma ett nytt attraktivt bostadskvarter i den nya stadsdelen Stationsstaden i Kävlinge. Det nya kvarteret som ligger alldeles intill järnvägen skulle ha god arkitektonisk kvalitet och tilltalande lägenheter med hög boendekvalitet. 

- Det känns fantastiskt roligt att vi vann. Pilevall är det första man möter när man kommer med järnväg till Kävlinge och kvarteret kommer att vara i blickfånget för förbipasserande. Vi ser verkligen fram emot att förverkliga detta, säger Anna Sunnerö, VD på Sunnerö Architects.

Bostadskvarteret Pilevall blir totalt på 11 000 kvadratmeter och rymmer 118 lägenheter. Husen byggs i återvunnet tegel som återknyter till den befintliga bebyggelsen i Kävlinge, såväl i materialitet som i färgskala. Det återvunna teglet ger fasaderna liv och lyster och bidrar samtidigt till ett hållbart byggande.  Balkongerna i Pilevall har räcken av flätad pil, som blir ett nytt inslag i Kävlinges bostadsarkitektur, men som upplevelsemässigt kopplar byggnaden till naturen och till det skånska slättlandskapet.

Förslaget Pilevall har stort fokus på hållbarhet, energieffektivitet och miljöanpassning. Solceller på taken försörjer byggnaden med fastighetsel. Sedumtak tar hand om regnvattnet redan på taken och bidrar under sommarmånaderna till att sänka inomhustemperaturen. Sedumtak binder också partiklar i luften och främjar biologisk mångfald.

-  Alla vill leva och bo i goda miljöer. Det handlar om att bygga energieffektiva byggnader utan att slösa med jordens resurser, att välja klokt från start så att det blir hållbart på lång sikt. Men det handlar också om social hållbarhet. Kvarteret ska byggas för olika typer av människor, behov och funktion – här ryms allt från små ettor till större boende i en form av radhus på gården. Stor vikt har lagts vid att de boende kan följa årstiderna då lägenheterna är genomgående och har stora ljusinsläpp och vi har använt oss av ett fåtal material, naturliga material för att säkerställa god kvalité och att de ska åldras väl, säger Anna.

Arbetet med att förverkliga projektet inleds nu och man siktar på en byggstart så snart som möjligt.

Rådgivande tekniska konsulter: WSP

I juryn ingick representanter från det kommunala KKB Fastigheter och Kävlinge kommun samt två ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter.

Juryns motivering:Med sin gedigna och vackra tegelarkitektur utstrålar förslaget Pilevall kvalitet. En sammanhållen byggnadskropp mjukas upp av raffinerade indrag och utskjutningar och blir ett fint stadsmässigt tillskott på platsen. Förslaget förhåller sig till Kävlinges tegelarkitektur, samtidigt som det tillsammans med nya medborgarhuset och badhuset tillför ny identitet. Lokalernas placering stärker stråket mellan torg och badhus. Hanteringen av byggnadsvolymerna ger goda ljus- och ljudförhållanden i såväl gård som lägenheter. Planlösningar återspeglar mycket väl efterfrågade kriterier för god boendekvalitet och fin ljusföring.”

Se hela förslaget här: https://www.arkitekt.se/tavling/vinnare-utsedd-i-tavling-om-utformning-av-bostadskvarter-i-kavlinge/