Kraftigt vinstfall för Bonava

Tomas Oneborg/SvD/TT: Bostadsbolaget Bonava utvecklar nya bostadsområden i Sverige, Tyskland, övriga nordiska länder och Ryssland. Arkivbild.

Bonavas vinst före skatt föll till 504 miljoner kronor, ned från 870 miljoner ett år tidigare.

Lönsamheten pressas också hårt nedåt. Rörelsemarginalen, exklusive jämförelsestörande poster, sjönk till 10,7 procent mot 14,5 procent ett år tidigare.

"Minskningen beror på lägre projektmarginaler i överlämnade bostäder i Nordic och Sverige samt färre resultatavräknade bostäder till investerare", skriver vd Joachim Hallengren i en kommentar till det försämrade resultatet.

Antalet sålda bostäder under kvartalet föll till 1 905, ned från 2 769 ett år tidigare. Snittpriset på sålda bostäder till konsumenter ökade till 3,2 miljoner, upp från 2,9 miljoner.

"Ökningen förklaras av högre snittpriser i samtliga segment samt att en högre andel av koncernens totala försäljning skedde i Sverige", skriver Bonava i rapporten.

Nettoomsättningen steg till 6,5 miljarder, upp från 6,2 miljarder kronor. Merparten av omsättningen, 41 procent, ägde rum i Tyskland. Sverige stod för 25 procent av omsättningen.