Tåg- och bussresenärerna i Åbo får en gemensam terminal

Åbos nya resecentrum blir också ett mötesplats för turism, konserter, kultur, musik, upplevelser, idrott och motion, samt vardagliga tjänster, arbete och bostäder. Den totala arealen 170.000 m2 golvyta kommer att byggas i området mellan Åbo Järnvägsstation och Logomo. Kostnadsförslaget för projektet är cirka 500 miljoner euro. Illustration: Pes-Arkkitehdit OY

Åbo får ett helt nytt resecentrum, där tåg- och bussresenärerna får en gemensam terminal. Området kring den nuvarande busstationen och Aningaisbron ska också få nya höghus, med flera hundra lägenheter. Planerna har diskuterats i mer än tio år

Stadsutvecklingssektionen godkände projektplanerna vad gäller markanvändningen och som en del av stadsstrategin 2029.

I resecentrumplanerna finns också tanken på att bättre förena stadsdelarna på var sin sida av järnvägen med varandra, med en bred bro, eller till och med som ett helt lock över järnvägen. Planerna konkretiseras under projektets gång.

Nu ska Åbo stad inleda en anbudsinfordran. Tanken är att resecentrumprojektet finansieras genom försäljning av tomter och byggnadsrätter.

Planerna har diskuterats i mer än tio år, men nu först verkar idéerna få en konkret form.

– Äntligen. Målet är att resecentret ska tas i bruk år 2029. Byggarbetena kunde börja om två år, säger stadsplaneringschef Timo Hintsanen, till nyhetssajten Svenska YLE

Resecentret är enbart en del helheten. Enligt Hintsanen ska hela Aningaisområdet bli som ett eget stadsdelscentrum, med bostäder, kontor och service.

Tanken är att Åbo resecentrum byggs på det område där busstationen och Matkahuolto i dag finns.

– Här skulle åtminstone tusen människor bo, möjligen till och med tusentals, men det vet vi inte ännu säger Hintsanen.

Enligt Hintsanen skulle Aningais inte få något köpcenter. Området skulle alltså inte konkurrera med centrumbutikerna bara en halv kilometer bort.

– Det är lockande att bo i centrum, och vi har inte särskilt många nya områden där vi skulle kunna attrahera med det. Det här kunde vara ett sådant, säger Hintsanen.