Utvecklade och förenklade kollektivavtal för tjänstemän

Foto:Installatörsföretagen

Nu har Installatörsföretagen växlat yrkanden gällande Tjänstemannaavtalet med fackförbunden Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer. Målet är att fortsätta skapa enklare och tydligare kollektivavtal som förbättrar medlemsföretagens konkurrenskraft, leder till tryggade anställningar samt få fler att söka sig till branschen.

Avtalsperioden som följde efter 2017 års avtal har präglats av ett konstruktivt och lösningsorienterat samarbete mellan parterna. Parterna har framgångsrikt arbetat i en arbetsgrupp som lämnat förslag på redaktionella ändringar av avtalstexten – allt för att förenkla och förtydliga språk och struktur i avtalet. Målet är att genom förbättrade kollektivavtal öka medlemsföretagens konkurrenskraft, vilket även kommer att leda till tryggade anställningar.

- Vi vill fortsätta att utveckla branschen tillsammans med de fackliga organisationerna. Med attraktiva kollektivavtal för både företag och medarbetare blir våra medlemsföretag mer konkurrenskraftiga och långsiktigt tryggare arbetsgivare. Vi har ett ansvar tillsammans med facken att arbeta fram förutsättningar för framtidens arbetskraft så att de kan vara med och utföra klimatsmarta lösningar för Sveriges bästa, säger Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen.  

Därutöver har parterna tagit fram och presenterat ett material som ska underlätta företagens arbete med den psykosociala arbetsmiljön. Installatörsföretagens hoppas nu att avtalsrörelsen 2020 bedrivs på samma sätt och att diskussioner och förhandlingar hålls i god och pragmatisk anda med båda parternas bästa för ögonen.

- I kollektivavtalen vill vi förenkla och förtydliga för att underlätta tjänstemannens vardag. Bygg- och installationssektorn ser att det skulle innebära fördelar om tjänstemannaavtalen inom hela sektorn var likalydande. Arbetsgivarsidan yrkar därför att en partsgemensam arbetsgrupp tillsätts tillsammans med Byggföretagen, säger Henrik Junzell, Förhandlingschef på Installatörsföretagen.

När det gäller kostnadsnivå och avtalsperiod utgår arbetsgivarsidan från att parterna följer den gällande principen under den kommande avtalsrörelsen och därmed respekterar det s.k. märket. För Ledaravtalet och Sveriges Ingenjörers löneavtal ska principen om sifferlösa avtal respekteras. För att underlätta att genomföra lönerevision på tjänstemannasidan på ett liknande sätt inom alla fackföreningar vill Installatörsföretagen stärka den lokala lönebildningen, även på Unionens sida.