Ökad ombyggnadsvolym inom offentliga lokaler 2019

Foto: Navet Analytics

Under helåret 2019 minskade de offentliga husbyggnadsinvesteringarna med närmare 5 procent, räknat i påbörjade projekt. Utvecklingen inom olika delsektorer skilde sig emellertid kraftigt åt.

Under helåret 2019 minskade de offentliga husbyggnadsinvesteringarna med närmare 5 procent, räknat i påbörjade projekt. Utvecklingen inom olika delsektorer skilde sig emellertid kraftigt åt. Investeringarna i den stora utbildningssektorn, som inbegriper skolor och barnstugor växte med närmare 15 procent. Samtidigt sjönk husbyggandet inom sjukhus och vård med hela 25 procent. Det var nybyggnadsinvesteringarna inom offentlig sektor som svarade för nedgången. Under helåret 2019 sjönk dessa med 7 procent jämfört med 2018. Desto mer positivt utvecklades ombyggnadsinvesteringarna, som steg med 2 procent jämfört med 2018.

Källa: Navet Analytics, Marknadstrender Bygg