Godkända detaljplaner inleder omvandlingen av industriområde i Veddesta till stadsmiljö

Foto: AIX Arkitekter

På uppdrag av Järfälla kommun har AIX Arkitekter sedan 2016 arbetat med en ny strukturplan för Veddesta Industriområde i Barkarby. Det befintliga industriområdet förvandlas till levande blandstad i ett av regionens bästa kollektivtrafiklägen. Nu är de första detaljplanerna äntligen antagna av Kommunfullmäktige och området har tagit efterlängtade kliv i omvandlingen till stadsmiljö.

- Det är ett av regionens mest spännande områden och det har varit intressant att vara med och ta fram den struktur som nu blir verklighet, säger Mikael Uppling som är ansvarig arkitekt för uppdraget hos AIX.

Arbetet med omvandlingen av Veddesta har pågått under lång tid. Ett planprogram för området presenterades redan 2015. AIX kom in i processen hösten 2016 för att hjälpa till i arbetet med att ta fram en strukturplan som omfattade hela Veddesta. Det som började som en kort exploateringsskiss har under åren fördjupats och förfinats. AIX har jobbat nära kommunen både som rådgivande strukturarkitekter för helheten, detaljplanestöd i de första detaljplanerna samt gjort fördjupade studier i de områden eller kvarter som behövt belysas särskilt.

De två första detaljplanerna som nu antas innehåller kontor, ca 2600 bostäder, 2 förskolor, hotell, 35 000 kvm verksamhetslokaler, nya torg och parkmiljöer, tunnelbana, busstation samt ny entré till pendeltågsstationen.

- Projektet har en komplexitet i de ovanligt många sakägarna i området. Detta har gjort att vi till stor del har fått utgå från befintliga gatulägen och planera för att området under lång tid ska kunna fortsätta fungera parallellt med att den nya strukturen växer fram. Ofta ger det en spännande dimension att ha något befintligt att utgå ifrån när man skapar nytt, berättar Mikael Uppling.