Det har aldrig varit enklare att bygga med limträ

Foto: Stenmarks Bygg

Byggprocesser kan vara komplicerade, inget snack om saken. Men arbetet från planering till sista skruv kan bli enklare med limträ jämfört med andra material. Dessutom kan slutresultatet bli angenämare att vistas i. Det anser i alla fall två erfarna företag som specialiserat sig på att bygga högt, funktionellt och elegant med färdiga element av limträ.

 

I Sverige har vi lång erfarenhet av att använda limträ. Malmös och Stockholms centralstationer är två av de mest älskade exemplen på byggnader konstruerade av detta mångsidiga material. De uppfördes för 100 år sedan och kommer att finnas kvar i många år till. Idag finns inte bara balkar och pelare av limträ utan ett stort urval av prefabricerade limträelement som underlättar bygget. Det har inneburit att allt fler byggföretag väljer limträ då det är lättarbetat, sparar tid, pengar och miljö.

Att fler byggföretag blickar mot limträ kan också förklaras av de stolta trätraditioner vi har i Sverige. En annan anledning som ofta nämns, är att svenska limträtillverkare samlat på sig en gedigen kunskapsbank med erfarenheter som de gärna delar med sig av.

– De har spjutspetskunskaper som kommer byggföretagen till godo. Svenska limträtillverkare är generösa med sin kunskap och har gärna långtgående samarbeten med byggföretagen, säger Johan Fröbel, chef för teknik och distribution på branschorganisationen Svenskt Trä.

Den här möjligheten är något som Stenmarks Bygg Skaraborg AB, med bas i Mariestad, gärna drar nytta av. Mikael Krüger, företagets VD, uppskattar samarbetet med svenska limträtillverkare och -leverantörer.

– De är lika mycket kunskapsleverantörer som materialleverantörer. De är lätta att kommunicera med eftersom de vet vilka utmaningar vi möter i vår vardag. De är väl insatta i byggregler och duktiga på att projektera och ta fram detaljlösningar som passar oss. 

Stenmarks Bygg Skaraborg AB:s kanske mest uppmärksammade träprojekt är Kvarteret Eken, ett bostadshus på sju våningar i hjärtat av Mariestad. Huset har även trapphus och hisschakt av limträ.

– Det var ett spännande projekt, vi fick vara ödmjuka och tänka en del nytt. En trygghet för oss var hjälpen vi fick av de duktiga yrkesmänniskor som finns därute. Det gäller att ha ett bra team så att man kan nyttja varandras kompetens på bästa sätt. Det är också viktigt att arkitekten har erfarenhet av färdiga träelement så att hen förstår hur byggsystemen fungerar och ritar på ett sätt som gör det effektivt att bygga, säger Mikael Krüger.