Lokalbyggnadsinvesteringarna ökade med 10 procent under första kvartalet 2020

Foto: Navet Analytics

De påbörjade lokalbyggnadsinvesteringarna ökade med knappt 10 procent om man jämför det första kvartalet i år med samma period föregående år. Ökningen är starkast inom offentliga lokaler medan de privata lokalerna minskade något. Detta framgår av NAVET Analytics kommande konjunkturrapport, som presenteras i juni.

Ökningen var i stort sett lika kraftig för både nybyggnad och ombyggnad. Trots det positiva utfallet lutar trenden mot en kraftig minskning av byggandet i år, enligt NAVET Analytics. Redan innan Coronakrisen såg vi en negativ trend i bygglovsstatistiken och förutsättningarna har ju dramatiskt försämrats sedan dess, säger Magnus Klein, som är ansvarig för företagens konjunkturrapporter.

Källa: NAVET Analytics