Wärtsilä bygger logistikcenter i Vasklot i Vasa

YIT bygger ett modernt logistikcenter åt Wärtsilä i Vasklot i Vasa. Foto: YIT

YIT och teknologibolaget Wärtsilä har avtalat om byggande av ett logistikcenter för teknologicentret Smart Technology Hub i Vasklot i Vasa. I totalentreprenaden ingår förutom byggande av ett logistikcenter även rivning av byggnader på tomten samt sanering av markområdet. Byggarbetet börjar i juni 2020. Logistikcentret ska bli färdigt i slutet av oktober 2021.

– Logistikcentrets storlek kommer att vara cirka 14 500 kvadratmeter och volymen upp till 250 000 kvadratmeter. Centret ansvarar för logistiken för det material som teknologicentret behöver med hjälp av en digital plattform, och därför utrustas centret med modern informationsteknik. Genom detta projekt förädlas den traditionella logistiktomten på Reinsgatan ytterligare i fråga om logistik”, berättar Mikael Snellman, regiondirektör vid YIT.

Smart Technology Hub är Wärtsiläs forsknings-, produktutvecklings- och produktionscenter, där man testar och utvecklar lösningar för sjöfarts-, olje- och gasindustrin samt nya energisystem.

– Jag är mycket nöjd med att Smart Technology Hub-projektet framskrider enligt tidsplanen och att vi nu kan tillsammans med YIT börja bygga logistikcentret som är mycket viktigt med tanke på teknologicentrets verksamhet. Jag vill tacka både Vasa stad och områdets invånare och företag för ett välfungerande samarbete trots den utmanande tidsplanen. Det är fantastiskt att se hur väl den investering som vi gjort i Vasklot och det ekosystem som uppstår runt det har tagits emot”, säger Vesa Riihimäki, verkställande direktör för Wärtsilä Finland.