Skanska bygger ny gymnasieskola i centrala Lund

Foto: Wingårdhs Arkitekter, AART Architects

Skanska har tecknat avtal med Lunds kommun, Lundafastigheter, om att bygga nya Hedda Anderssongymnasiet i Lund. Kontraktet är värt cirka 630 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Sverige för det andra kvartalet 2020. Hedda Anderssongymnasiet är en högstadie- och gymnasieskola som kommer att ha plats för 2 200 elever, varav 25 procent högstadieelever och 75 procent gymnasieelever.

Byggnaden får en total yta om cirka 25 000 kvadratmeter och blir fyra våningar hög. Byggnationen inleds med rivning av befintlig byggnad i slutet av juni. Skolan ska stå färdig före utgången av andra kvartalet 2023.