Köpenhamns bostadsbyggande ökade under 2019

Foto: NAVET Analytics

NAVET Analytics presenterar varje kvartal en konjunkturrapport för byggmarknaden i de nordiska länderna Danmark, Norge, Finland och Sverige. Under 2019 sjönk det påbörjade bostadsbyggandet i alla fyra länderna och särskilt i Finland var nedgången kraftig, med över 15 procent. I Norge var nedgången måttlig med endast 3 procent. NAVET Analytics har även tittat närmare på hur antalet påbörjade lägenheter utvecklats i ländernas huvudstäder och då uppträder en något annorlunda bild.

Under 2019, jämfört med året innan, var det endast Köpenhamn som redovisade en positiv utveckling med en ökning på 10 procent. Sett till lägenhetsproduktion, var det Helsingfors som hamnade i toppen. I jämförelsen hamnade Oslo, vars bostadsbyggande föll med närmare 30 procent, i botten av jämförelsen. I samtliga länder, med undantag för Danmark, sjönk småhusbyggandet under förra året. Att Danmarks investeringar ökade kan hänga ihop med fastighetsskatten, som börjar gälla 2021 och där det ges en skatterabatt till de som införskaffat sin bostad före 2021. Ett sådant lagförslag kan ha skyndat på småhusbyggandet. NAVET Analytics släpper nästa nordenrapport, med fördjupade analyser i slutet av juni.

Källa: NAVET Analytics