MVB bygger ny skola i Höör i Skåne

Foto: MVB

Höörs kommun och MVB påbörjar ett flerårigt samverkansprojekt för att utveckla stadens västra delar, Maglehill. För MVB är ordern värd drygt 400 miljoner kronor under en fyraårsperiod.

Höörs kommun har ett stort behov av boende anpassat för äldre med behov av omsorg samtidigt som man även saknar lokaler för förskola, skola och idrott. Kommunen har därför antagit ett stadsdelsprogram gällande en exploatering av området Maglehill i västra Höör. Projektet, som omfattar nyproduktion av särskilt boende, förskola, skola, tillagningskök och idrottshall, kommer att ske i samverkan med byggföretaget MVB.

Maglehill byggs i två etapper där den första etappen omfattar en trevåningsbyggnad på 14 000 kvm innehållande särskilt boende, förskola, tillagningskök och matsal. Plan ett placeras förskolan med 10 avdelningar för vardera 20 barn samt ett tillagningskök avsett för 1000 portioner. På plan två och tre uppförs 60 platser för särskilt boende.

Andra etappen består av uppförandet av en F-6 skola anpassat för ca 400-600 elever samt en idrottshall som även ska användas av kommunens olika föreningsverksamheter.

- Maglehill är ett riktigt spännande projekt då fastigheten ska anpassas till många olika användare och verksamheter. I samverkansprojektet kommer vi att bidra med vår kunskap från våra skol- och vårdprojekt och Höörs kommun med erfarenheten om sina verksamheters behov. Tillsammans ska vi utveckla ett riktigt fint område som kommer alla kommunens invånare till godo, säger Thomas Ellkvist, Vd MVB Syd.

Projekteringen påbörjas efter semestrarna och hela projektet beräknas vara klart 2024.