Nodhuset i Sandbyhov Norrköping får 42 lägenheter och service

Nodhuset Sandbyhov, längst ner i bilden, får en kantig yta som följer tomtens linjer. Illustration: 3D House Martha Bengtsson.
Det blir en skivbeklädd fasad med kopparkänsla och traditionella utfackningsväggar och ytor med puts. Bild: Hemsö

 

Nodhuset i Sandbyhov ska rymma 42 hyreslägenheter, vårdcentral, Folktandvård, apotek och butiker. Fastigheten ingår i en ny stadsdel i Norrköping med skolor, idrottshall och flera planerade bostäder. NCC och beställaren Hemsö har tecknat ett samverkansavtal för projektet.

 

Text: Christina Linderoth-Olson

– Region Östergötlands vårdlokaler flyttar in i det nya Nodhuset för att bereda plats för nya bostäder i området Sandbyhov. Nodhuset ska stå klart sommaren 2021. I området finns redan tre skolbyggnader, två förskolor, en sporthall och LSS-boende, berättar Dennis Kinneteg, vd på Projektallians som är Hemsös ombud på byggplatsen. Hemsö har tidigare uppfört ett äldreboende i området.

Nya Sandbyhov vänder sig till både barnfamiljer och seniorer och där ska också skapas vackra parkmiljöer. Där alltså Nodhuset uppförs på en obebyggd tomt som nu exploateras. AG Arkitekter har skapat den spännande moderna gestaltningen med en unik kantig form som följer tomtens linjer. I anslutning byggs också ett garage.

Bostäder och servicelokaler
Byggnaden får en totalyta på 9 500 kvadratmeter. Utvändigt förses den med en skivbeklädd fasad med kopparkänsla och traditionella utfackningsväggar men det blir också ytor med puts. Vårdcentralen, Folktandvården, service och butiker placeras i de tre nedersta våningarna medan lägenheterna ska rymmas i de översta sju. Lägenheterna blir traditionella moderna på två till fyra rum och kök och samtliga får balkong. Norrköpings kommunägda bostadsbolag Hyresbostäder kommer att förvärva lägenheterna.

Nodhuset blir en Miljöbyggnad silver

Nodhuset ska certifieras som Miljöbyggnad silver. Taket förses med solceller och man förbereder också för solceller på kommande bostäder. Byggnaden kommer att få värmeförsörjning med fjärrvärme och det borras i berget för bergkyla.

– Hela Sandbyhov blir en ny modern blandad stadsdel. Området kommer att omdanas, det gäller också infrastrukturen med nya vägar och nya ledningsnät vilket kräver god planering för ett bra genomförande. Gamla vårdboenden har rivits ut för att skapa skolor för 700 elever. Den första etappen av bygget av nya bostäder påbörjas i juni 2020. Det blir bostadsrätter som uppförs av Obos Kärnhem, säger Dennis Kinneteg.

 

I projektet ingår också att hantera logistik i ett område som byggs om samt att ta hänsyn till pågående drift i skolor och omsorgsboende.