Nya kronan - miljöinriktat kontorsprojekt utvecklar Sundbyberg

Byggnaderna delas upp i mindre volymer. Bild: Vasakronan
Nya Kronan i Sunbyberg är ett omfattande byggprojekt. På bilden syns de gröna taken. Bild: Vasakronan
Det är alltså här Skatteverket samlar sin verksamhet. Fotot visar läget i juni 2020. Foto: John Hardwick

Kvarteret Kronan består av tre fastigheter som ligger inramade mellan Tallgatan, Prästgårdsgatan, Ekensbergsvägen och Sturegatan i centrala Sundbyberg. Här utvecklar nu Vasakronan kontor, handel och garage. Sammanlagt byggs 40 000 kvadratmeter. Projektet beräknas vara klart i slutet av 2021. Projektet innebär att gamla huskroppar inom kvarteret rivs och att det totalt blir tre huskroppar när allt står klart, två blir nybyggda och en nyrenoverad.

Text: John Hardwick

Nya Kronan uppförs av Skanska på uppdrag av Vasakronan och ska erbjuda moderna och hållbara kontor som smälter in i centrala Sundbybergs stadsprofil. Byggnaderna kommer att motsvara högt ställda hållbarhetskrav, vilket bland annat innefattar installation av en geoenergianläggning, och kommer att LEED-certifieras på högsta nivån, Platinum.

Glasfasad med solceller

Flexibiliteten och effektiviteten gör Nya Kronan extra speciell, skriver Vasakronan i sin presentation av projektet. I området finns såväl kontor som butiker och bostäder vilket ger området en småstadskaraktär. I närheten finns även flera större kontorsområden, såsom Solna Strand och Solna Business Park. Läget i Sundbyberg centrum erbjuder närhet till ett brett serviceutbud med butiker, bank och många restauranger av varierande sort. Byggnaden i det sydöstra hörnet kommer att få en glasfasad med integrerade solceller för produktion av el.

Skatteverket hyresgäst

 I och med uthyrningen till Skatteverket, som flyttar in i slutet av 2021, är fastigheterna fullt uthyrda. Skatteverket får alltså en modern och effektiv kontorslösning mitt i centrala Sundbyberg med huvudentré från Sturegatan. Med flytten lämnar Skatteverket Solna och det handlar om 2 500-3 000 arbetstillfällen som flyttas till Sundbyberg.

Gröna tak

Företaget Urbangreen agerar underentreprenör till Skanska och ansvarar för att ca 2 800 kvm egenodlade sedummattor monteras till gröna tak. Sedumet bidrar till förbättrad dagvattenhantering och genom att sänka temperaturerna både inom fastigheten samt i närområdet.

Tre ljusgårdar

-Vi har arbetat med koncept, programhandlingar och systemhandlingar, skriver Reflex Arkitekter, som ritat Nya Kronan. Byggnaderna delas upp i mindre volymer med varierad utformning för att passa in i det småskaliga Sundbyberg. Alla kontor nås via entréer från Sturegatan, vilka leder direkt in mot tre ljusgårdar för gemensamt nyttjande. Genom restauranger i bottenvåningen vitaliseras Sturegatan