Restaureringen av fasaden på Stockholms slott pågår till 2050

Foto: Tyréns

Fasadrestaureringen av Stockholm Slott är den största i modern tid. På uppdrag av Statens fastighetsverk har Tyréns konstruktörer bidragit till hållbara infästningslösningar för att byta ut stenblock i fasaden som vittrat sönder. Projektet är indelat i 25 etapper och beräknas pågå till år 2050. Just nu pågår etapp 8 av 25.

Stockholms slott är ett unikt turistmål som besöks av cirka 800 000 turister per år. Slottsfasaderna är rikt utsmyckade med många detaljer av gotländsk sandsten och täcker en yta motsvarande fyra fotbollsplaner. En utredning fastslog att fasadstenen var i stort behov av renovering. I syfte att byta ut de mest söndervittrade och skadade fasadstenarna påbörjades renovering av slottsfasaderna år 2011.

Fasaden är ojämn och varje sten är unik till form, färg och yta. En enskild sten kan väga upp till ett och ett halvt ton, vilket kräver unika konstruktionslösningar vid byte av utvalda stenar utav det cirka 10 000 kvm fasadsten som smyckar slottet.

Tyréns konstruktörer har bidragit till infästningslösningar för ett stort antal av fasadstenarna. Genom att använda laserscannade punktmoln och ortofoto i kombination av manuell mätning fås måtten fram för fasadstenarna.

– Det är en utmaning att hitta konstruktionslösningar för infästning av de rikt varierade fasadstenarna. Exakthet och anpassning är nyckelord. Stenarna fäst in med de rostfria stålstänger och kamstänger vi använder - så kallade ”kramlor”. Det gör att stenen kommer sitta säkert för lång tid framöver och fasaderna på slottet behålls intakta, säger Karin Viotti Eriksson, uppdragsansvarig Tyréns.

Fasadsten kan ha olika benämningar och former till exempel - kornischsten, konsolvolut, karyatider, balusterdockor, postament, pilastrar och återspeglar den anrika och arkitektoniska tradition Stockholm Slott har. Stenhantverkare från olika länder deltar i arbetet att byta ut eller hugga om vissa stenar för att sedan återmontera. Den gotländska sandstenen finns inte längre att tillgå i tillräckligt stor mängd, varvid passande ersättningssten istället tas från Schweiz.

Projektet är indelat i 25 etapper och beräknas pågå till år 2050. Hösten 2019 påbörjades etapp 8 där mittpartiet på slottets västra fasad restaureras. Fasaden är rikt utsmyckad med bland annat tio karyatider (kvinnoskulptur), var och en fem meter höga. Ordet karyatid kommer från grekiskan och betyder ”flicka från staden Karyai”. Även nio reliefmedaljonger av bly med porträtt och namn på svenska regenter ses över. Etapp 8 kommer att pågå till slutet av 2021.