Hangar 5 - NCC:s jätteprojekt startskottet för en ny stadsdel

Hangar 5 blir ett lyft för Bromma blocks. Illustrationer NCC/BAU
Illustrationer NCC/BAU
Här ser man läget för Hangar 5, mellan nya tvärbanan och flygplatsinfarten. Illustrationer NCC/BAU
Hela området kommer att förvandlas från industriområde till en modern stadsmiljö. Byggnaderna med de gröna taken är Hangar 5. Illustrationer NCC/BAU

Hangar 5, kvarteret Trafikflyget 8, inom Bromma Blocks, som nu byggs av NCC innehåller fyra nya byggnadsvolymer som rymmer kontor, handel och hotell. Det är startskottet för en stadsutveckling som tydligt förändrar området runt Bromma Flygfält och Ulvsunda industriområde. Här skapas nu en attraktiv stadsdel mellan knutpunkterna Brommaplan och Sundbybergs Centrum. Förstärkt kollektivtrafik med en ny tvärbanelinje, förändrade förutsättningar för verksamhetsområdet och en satsning på kommersiella och offentliga funktioner ger utvecklingspotential till en attraktiv blandstad.

Text: John Hardwick

Områdets historia med flygfältet och hangarerna reflekteras i utförandet av Hangar 5, både i fasader och i materialvalet med glas, betong, metall och tegel.

- Det rör sig om ett omfattande byggprojekt, säger Harald Stjernström, NCC:s projektchef för Hangar 5. I runda slängar handlar det om en investering på 2,5 miljarder kronor inklusive markköp. Vi utvecklar det första kvarteret i den nya Brommastaden. Det är en modern, grön stad med bostäder, småindustri, handel, hotell och kontor som nu växer fram. NCC svarar för nya handelsytor, kontor och hotell. NCC fungerar både som byggherre och utförare för Hangar 5.

Long-stay hotell

 -Vi tillför flexibla och smarta kontorslokaler i 5 respektive 6 våningar höga byggnader samtidigt som Ica etablerar en ny Maxi-butik i byggnaden. I Hangar 5 byggs även ett long-stay hotell på 5 våningar med ca 180 rum tillsammans med BIZ Apartments. Här kommer det även att finnas tillgång till gemensamma ytor för co-working, träningsanläggning samt övrig service. Handel finns redan etablerad i området. Allt skall stå klart 2021/22. ICA är först ut, öppnar våren 2021, hotellet hösten 2021, säger Harald Stjernström.

Hangar 5 kommer att bli en dynamisk knutpunkt med tvärbanan som får en egen hållplats i direkt anslutning till kvarterets entréer. Här finns en direkt närhet till flygplatsen för anställda och besökare som kommer ifrån andra delar av landet. Man tillför även nya parkeringsplatser i garage och utomhusparkering. Det kommer vara enkelt att ta sig till Hangar 5 med cykel, nya cykelbanor byggs. Det kommer ges tillgång till cykelparkeringar både inomhus och utomhus i kvarteret.

Marken som ”majonäs”

Bygget är i full gång för Hangar 5. Projektet med en gemensam huskropp i botten består alltså av tre olika delar: Ica MAXI på 10 000 kvadratmeter, hotellet på 7 000 kvadratmeter och de tre kontorshusen som omringar hotellet med kontorslokaler på sammanlagt 33 000 kvadratmeter.

 -Det har varit en jätteutmaning att ta sig an ett så stort projekt, säger Harald Stjernström. Det har varit trångt rent logistiskt med tvärbanan som byggs strax intill och på den andra sidan Bromma flygfält med sin flygplatsinfart och landningsbana. Ingenting ska ju få blåsa ut på landningsbanan när vi bygger. Vi har en egen logistikorganisation som sköter allt med lossningsytor, byggkranar med mera. Det är en väldig apparat runt ett så stort projekt.

-Också grundläggningsarbetet var en stor utmaning för oss, menar Harald Stjernström. När vi byggde garaget var vi tvungna att ta hänsyn till tvärbanan. Markförhållandena var också problematiska, lös lera som ”majonnäs” och mycket berg där ”dåligt” berg dominerade.

Se till att allt blir byggbart

 -Det var en mycket tight uppstart för Hangar 5-projektet. Vi drog igång produktionen av bygget inom ett år från första planering. Under resans gång lyckades vi få in både hotell och kontor. Det är inte vanligt att det går så snabbt. Vi har haft ett nära samarbete och en bra dialog med arkitekterna och konsulterna. Vårt ansvar på NCC har varit att se till att idéer och planer blir byggbara. Ekonomin i projektet måste vara under kontroll och färdigställandet ska ju ske i tid.

Harald Stjernström vill särskilt framhålla fastigheternas gynnsamma läge med tvärbanans hållplats precis utanför entrén och flygplatsen inom gångavstånd. Ett så stadsnära läge med rimliga hyresnivåer är attraktivt. Han ser inga risker på lång sikt med Bromma flygfält vars tillstånd går ut 2038. Är flygplatsen kvar efter det, så är det bara bra. Skulle den försvinna och det byggs bostäder är det också gynnsamt för oss.

Skiftande fasaduttryck

Arkitektfirman Bau skriver att de enskilda huskropparna i Hangar 5 tillsammans bildar delar i en ny stad, med öppna entrévåningar till service och handel och tydliga entréer till olika funktioner. Den enskilda byggnaden har en egen identitet för orienterbarhet och för att ge tillhörighet. Kontorshusen ska i sina fasader andas allvar, med hög kvalité i material och arkitektonisk omsorg i detaljutförande, med en elegant representativitet. Varje byggnads gestaltning domineras av materialen – var för sig utförda i glas, mörkt tegel och värmebehandlat trä, slipad betong eller anodiserad aluminium. De skiftande fasaduttrycken bidrar till att känslan av storkvarter bryts upp.

Plats för grönska

Bau skriver vidare att man har givit plats mellan husen för torg och grönska. Viktiga beståndsdelar för staden: arbetsplatser, mötesplatser och service skapas då. Genom att tillföra kontorslokaler och hotell till handelsområdet stärks områdets mix av invånare och besökare, det skapas en ökad närvaro på vardagar och rörelse under dygnets alla timmar. Genom att öppna passager genom kvarteret skapas en inkluderande och välkomnande stadsdel med nya flöden för fotgängare och cyklister.