Peab ska bygga om 112 hyreslägenheter från 1950-talet i Helsingborg

Elineberg, foto: Peab

Peab har fått uppdraget att bygga om 112 hyreslägenheter från 1950-talet i sydöstra delen av Helsingborg. Beställare är AB Helsingborgshem och kontraktssumman uppgår till 101 miljoner svenska kronor.

Fastigheterna byggdes 1955 och är ritade av bröderna Erik och Henry Andersson på den då ledande Arkitektfirman Arton i Helsingborg. Projektet består av två huskroppar som ska genomgå en omfattande ombyggnad från utsida till insida. Totalt rör det sig om cirka 6 000 kvadratmeter. Fastigheterna kommer bland annat att få nytt tak, nya fönster och nya ventilationssystem samt ett stambyte. Allt kommer att utföras med kvarboende.

– Det här är en viktig samhällssatsning i Helsingborg som vi naturligtvis är stolta över att få bidra till. Att Helsingborgshem uppdrar åt oss att renovera äldre lägenheter är viktigt både för miljön och i ett bevarande syfte. Det är också ett fint exempel på vårt närproducerade samhällsbygge, säger Bratislav Marjanovic, regionchef på Peab.

– Det är ett viktigt projekt för Helsingborgshem där vi satsar på trygghet och på att minska klimatpåverkan genom att energieffektivisera. Vi tar också hand om underhållsbehovet på ett bra sätt. Vi gör detta tillsammans med våra hyresgäster som vi har nära dialog med och med Peab där vi hela tiden utvecklar nya arbetssätt för att optimera utifrån ekonomi och nöjda hyresgäster, säger Karl Martell, byggchef Helsingborgshem. 

Uppdraget är en totalentreprenad i partnering med byggstart i november 2020. Färdigställande är beräknat till september 2022.

Projektet orderanmäls i det fjärde kvartalet 2020.