Trygg skolmiljö för 650 elever i Hjällbos nya F-9 skola

Skolsituationen för eleverna i Hjällbo tar ett jättekliv framåt när nya vackra Bläseboskolan invigs i början av 2021. Foto: John Hardwick

Bygget av nya F-9 Bläseboskolan i Hjällbo är nu inne på slutvarvet. I januari 2021 gör 650 låg-, mellan-och högstadieelever sin första skoldag i detta topputrustade, moderna och miljöinriktade skolbygge med plats även för träningssärskola, kulturskola och ett tillagningskök. En fullskalig idrottshall i direkt anslutning som ingår i projektet har dessutom redan invigts.

Text: Susanne Ringheim Kilje /John Hardwick

Det rör sig om en C-formad trevåningsbyggnad på 10 000 kvadratmeter samt 4 000 kvadratmeter idrottshall. Av de tre våningarna i skolbyggnaden är ett våningsplan under marken. Själva byggtiden är beräknad till 28 månader med inflyttning januari 2021 och en uppskattad projektkostnad på ca 350 miljoner. Skolans utformning när det gäller materialval och rumsutnyttjande bygger på traditionella värderingar. Det blir gemensamma salar för ämnena slöjd och teknik men i övrigt uppdelat på klassrum.

Ovanlig form på byggnaden

Däremot är formen på skolbyggnaden minst sagt ovanlig. Att bygga två C-formade huskroppar förskjutna från varandra och vridna så att de likväl hamnar nästan ovanpå varandra har varit omtvistat men också mötts med positiva kommentarer enligt Mats Holm, handläggare på Göteborgs stad och Lokalförvaltningen som är byggherre.

-Formen och arkitekturen är lite utmanande, annars handlar det om en ordinär skolbyggnad som uppfyller alla krav såsom energikrav, miljökrav och akustik, säger Mats Holm till Aktuella Byggen.

Traditionella klassrum

Utanför skolan går en starkt trafikerad väg och detta är delvis förklaringen till den halvrunda formen som ger en lugn miljö på skolgården omsluten av skolbyggnaden. En annan motivering är en önskan om att sticka ut i ett i övrigt konventionellt koncept.

– Vi har valt traditionella klassrum och en uppbyggnad med högstadiet i mitten, de lägsta årskurserna i ena änden och mellanstadiet i den andra, allt utifrån pedagogernas egna önskemål. Syftet är att skapa en lugn, bra och trygg skolmiljö i en socioekonomiskt utsatt del av Göteborg, menar Mats Holm.

Tillagningskök för flera skolor

Skolan får ett stort tillagningskök som dimensioneras för att klara utskick av mat till andra skolor i området och samtidigt förse Bläseboskolan med måltider. Den fullskaliga idrottshallen som redan tagits i bruk har utrustats med en mindre läktare och har omklädningsrum för skolans elever samt för det lokala fotbollslaget. Fasaderna kläs i skivor och taket som kommer få solceller täcks av plåt eller sedum. Under byggtiden huserar eleverna i den gamla Hjällboskolan strax intill, som rivs när Bläseboskolan står klar.

 

bild