Ahlqvist & Almqvist Arkitekter restaurerar varsamt

Broschen är en grönmarkerad fastighet på stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta nu ombyggd med bevarat utseende. Bild: Ahlqvist & Almqvist Arkitekter

Våra städer är under konstant utveckling för att bäst anpassas efter vår moderna livsstil. Men nytt är inte nödvändigtvis bäst. I Stockholm finns flertalet byggnader som är en del av vårt gemensamma kulturarv och som på olika vis har en positiv betydelse för stadsplaneringen. I Älvsjö ligger den grönmarkerade fastigheten Broschen från 1950-talet, som har fått ett varsamt ansiktslyft för att anpassas till 2020-talet utan att göra anspråk på den kulturhistoriska betydelsen.

 

När kulturhistoriskt viktiga byggnader är i behov av en restaurering eller förändring är varsamhet ledordet. Med hjälp av Ahlqvist & Almqvist Arkitekter har Broschen fått behålla sitt tidstypiska uttryck där sockel, träfasader och kulörer är likadana som på det befintliga huset.

- Det är roligt att få arbeta med ett projekt som är särskilt värdefullt ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Trots den omfattande ombyggnationen lyckades vi varsamt bevara och återställa husets befintliga karaktär. Grönmarkerade fastigheter är viktigt för att bevara stadsbilden, säger Britt Almqvist, VD på Ahlqvist & Almqvist Arkitekter. 

Ursprungligen ritades de två identiska byggnaderna av Ancker, Gate & Lindgren för butiker på markplan och 5 genomgående bostäder på ovanvåningen. Ett av husen har byggts om och renoverats så att det rymmer 18 mindre lägenheter.

 

bild
Toppseglet är en gulmarkerad fastighet på stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta, nu tillbyggt en våning med bageri och konditori i bottenvåningen. Foto: Ahlqvist & Almqvist Arkitekter

 

I Gröndal har Ahlqvist & Almqvist Arkitekter involverats för ombyggnationen av den gulmarkerade byggnaden Toppseglet från 1930-talet. Ursprungligen huserade ett gammalt bageri på bottenvåningen och kontorslokaler på det övre planet. Idag är det Thelins konditori och bageri som huserar på bottenplan.

- Att ett gammalt bageri från 30-talet fortfarande används för sitt ursprungliga syfte gör det extra roligt att vara en del av projektet. Det känns viktigt att vi lär oss att det inte alltid behöver byggas helt nytt utan att vi i många fall kan utgå från byggnader som redan finns och utveckla dem, säger Staffan Svensson som varit arkitekt för ombyggnaden.

I Toppseglet har ett till våningsplan adderats. De två översta våningarna har 22 lägenheter. Både Broschen och Toppseglet har renoverats på uppdrag av Exinox Fastighetsförvaltning.