Skanska bygger ny infrastruktur vid Los Angeles International Airport

Skanska tar kontrakt värt cirka 2,9 miljarder kronor. Foto: Aecom

Skanska har tecknat ett kontrakt med Los Angeles World Airports, LAWA, om att designa och bygga flygplatsmyndighetens Roadways, Utilities and Enabling, RUE-projekt. Kontraktet är värt cirka 2,9 miljarder kronor, vilket kommer att ingå i Skanska USA:s orderingång för fjärde kvartalet 2020.

RUE-projektet stöder nästa fas av LAWA:s prioriterade arbete, kallat Landside Access Modernization Program. Syftet med projektet är att lindra trängsel för människor som reser till och från den tredje mest trafikerade flygplatsen i världen och den näst mest trafikerade i USA.

Byggnadsarbetena påbörjas under fjärde kvartalet 2020 och förväntas slutföras under fjärde kvartalet 2025. Arup är huvuddesigner.