Nybyggnation av flerfamiljshus inom Lugnet, kv. Lasarettet 5 i Kristianstad

Bild : ABK/Arkitekterna Krook & Tjäder Uulas AB

I Kristianstad byggs nu ett elegant flerfamiljshus med putsad fasad i 4 våningar som ska innehålla 48 lägenheter. Kvarteret Lasarettet är beläget i stadsdelen Östermalm i centrala Kristianstad.

Text: Amanda Hardwick

Lägenheterna kommer att variera i storlek från mindre enrumslägenheter till fyrarummare. Många av lägenheterna har generösa inglasade balkonger. Totalentreprenaden omfattar förutom hus - byggnad även samtliga mark och grundläggningsarbeten.

bild