Skanska säljer verksamhet för infrastrukturtjänster i Storbritannien

Skanska säljer verksamhet i Storbritannien. Foto: Skanska

Skanska har tecknat ett bindande Business Purchase Agreement för avyttring av verksamheten för infrastrukturtjänster i Storbritannien för cirka 570 miljoner kronor. Köpare är M Group Services, en ledande leverantör av viktiga infrastrukturtjänster inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorn i Storbritannien och Irland. Försäljningen förväntas slutföras och transaktionen bokföras under första kvartalet 2021.

Skanskas infrastrukturtjänster i Storbritannien erbjuder underhåll av motorvägar, järnvägsunderhåll samt byte och underhåll av gatubelysning. Omsättningen uppgick under 2019 till cirka 3,6 miljarder kronor. Försäljningen är en viktig del i Skanskas strategi att fokusera på kärnverksamheterna inom infrastruktur och bygg.

Skanska kommer att kommunicera det slutliga försäljningspriset och bekräfta försäljningen i samband med erhållande av samtliga godkännanden samt uppfyllelse av övriga villkor relaterat till försäljnings- och köpeavtalet.