Wästbygg får markanvisning av Stockholms stad för Vallastråket, Årsta

Bild: Wästbygg

Wästbygg Projektutveckling AB har fått en markanvisning av Stockholms stad för Vallastråket, den sista etappen av utbyggnaden av Årstastråket söder om Stockholm.

Årstastråket kopplar ihop stadsutvecklingsprojekten Årstafältet och Söderstaden med de centrala delarna av Årsta. Här ska Wästbygg Projektutveckling tillsammans med Stockholms stad arbeta fram detaljplanen som kommer att ge förutsättningar att utveckla och bygga cirka 70 Svanenmärkta bostadsrätter intill tvärbanestationen Valla Torg.

– Det här blir bostäder med en riktigt fin boendemiljö, nära både grönområden och allmänna kommunikationer, säger Magnus Björkander, vd på Wästbygg Projektutveckling AB.