Nytt bostadsprojekt i Trelleborg utvecklas av I am Home

Illustration: E/S-A Arkitekter, Västervång 189 lgh. Bild: I am Home

I am Home utvecklar 189 hyreslägenheter i Trelleborg som säljs till Heimstaden. Fastigheten är en del i nyutvecklingen av området Västervång i norra delarna av Trelleborg. 

Projektet omfattar en totalyta om cirka 11 000 kvm BTA fördelat på 189 lägenheter. Fastigheten är en del av ett nytt utvecklingsområde där en ny detaljplan är gjord för att undersöka lämpligheten i att utföra flerbostadshus, radhus och friliggande villor. De 189 lägenheterna kommer att vara fördelade över fem huskroppar, mellan två – fyra våningar samt vindsvåning. Lägenheterna upplåts som hyresrätter av Heimstaden.

Detaljplanen är lagakraftvunnen och byggstart är planerad till hösten 2021.