Maskinentreprenörer vittnar om ett ljust läge enligt MEKO-index

Trots ett stökigt 2020-intervjuade maskinentreprenörer vittnar om ett ljust läge enligt MEKO-index, bild: Navet

Två gånger om året, i juni och december, presenterar NAVET Analytics tillsammans med Maskinentreprenörerna en tidig konjunkturindikator, MEKO-index, i samband med branschorganisationens konjunkturrapport. I den senaste rapporten, Lucia-MEKO 2020, indikerade MEKO-index på fortsatt god efterfrågan i branschen trots den rådande pandemin.

MEKO-index baseras på en panel med 80 aktörer, som representerar så väl olika regioner som olika företagsstorlekar, som får svara på frågor kring bland annat arbetsvolym, orderstock och efterfrågan på tjänster. Det sammanvägda indexet pekar visserligen på ett något sämre stämningsläge än normalt, men när hänsyn tas till säsongsvariationer bedöms läget vara bättre än samma period förra året, förklarar Jenny Ingelström, analytiker på NAVET Analytics. Även de intervjuades bedömning om läget sex månader framöver är förhållandevis ljust, där de exempelvis tror på en växande orderstock och ökad efterfrågan på tjänster, avslutar Jenny.

Källa: NAVET Analytics, Lucia-MEKO 2020