Klimatsmart landmärke i Åstorp Byggs av Acrinova

Bild: Acrinova

Acrinova AB (publ) (”Acrinova” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget kommer att uppföra en flerfamiljsbostad i Åstorp. Fastigheten omfattar totalt 3 822 kvm och byggstart beräknas till senare delen av 2021. Fastigheten har fastighetsbeteckning Hästhoven 6 med adress Storgatan 38, Åstorp.

Acrinova räknar med att under kvartal 4 påbörja byggnation av ett punkthus på bästa läge i Åstorp. Fastigheten som blir en bostadsfastighet kommer att uppföras på det klimatneutrala sätt som blivit ett signum för Acrinova. Tack vare värmepumpsanläggning och solceller, energieffektiva konstruktioner samt installationer kommer fastighetens uppvärmning vara helt miljövänlig och fossilfri.

Fastigheten med adress Storgatan 38 blir tio våningar högt och kommer därmed att bli ett tydligt landmärke i Åstorp. Arkitektoniskt får bostadsfastigheten en grön tilltalande profil med omfattande grönska som klär nedersta våningen som fortsätter till gröna parkeringsplatser med armerat gräs. Bilparkering med laddplatser under tak och säker cykelparkering i kombination med yteffektiva bostäder gör Storgatan 38 till ett attraktivt boende.

 

bild
Bild: Acrinova