Bjärehovsskolan i Bjärred byggs av MVB

MVB bygger nya Bjärehovsskolan. Bild: MVB

Lomma kommun har gett MVB i uppdrag att bygga Bjärehovsskolan i Bjärred.

Ordervärdet är på ca 84 miljoner kronor.

Den nya skolan medför att hela verksamheten samlas under ett tak vilket möjliggör en modernare pedagogik och en större samverkan mellan lärarna.

Befintlig skola stod klart 1967. Tio år senare tillkom en byggnad för högstadiet. Idag är skolan sliten, utspridd och inte anpassad för dagens krav på pedagogik och arbetsmiljö. Kommunen tog därför beslut om att uppföra en helt ny F-6 skola. Den nya skolan byggs i två plan med 14 klassrum och fyra slöjdsalar med en total yta på ca 3 500 kvm. Dessutom anläggs en ny och inspirerande utemiljö i samverkan med eleverna.

Befintliga byggnader och paviljong där F-klass, slöjd samt låg- och mellanstadiet har sina verksamheter kommer att rivas när den nya skolan är klar. Genom detta frigörs mark där kommunen på längre sikt planerar för en ny idrottshall samt nya bostäder.

Under projektet kommer verksamheten pågå i befintliga lokaler. Byggstart sker i april och hela skolan beräknas vara klar hösten 2022.