Britt Almqvist utses till husarkitekt av Statens fastighetsverk

Ambasaden i Alger, Algeriet. Foto: Ahlqvist & Almqvist Arkitekter.

Britt Almqvist, vd för Ahlqvist & Almqvist arkitekter / Lundberg arkitektur, är en av fyra arkitekter som tilldelats uppdraget som husarkitekt för Statens fastighetsverk (SFV) Utrikes för Afrika och Lettland, Island och Åland.

- Det är ett spännande uppdrag att få vara med och utveckla och förvalta Sveriges fastigheter utomlands och arbeta för att de kulturhistoriska värdena bibehålls, säger Britt Almqvist, vd för Ahlqvist & Almqvist Arkitekter. Statens fastighetsverk Utrikes (SFV) har upphandlat fyra husarkitekter som generalkonsulter för att säkerställa kvalitet och långsiktighet i vård och utveckling av de mest krävande objekten och kulturmiljöerna. SFV:s uppdrag är att förvalta en del av statens fastighetsbestånd. De fastigheter SFV ansvarar för är sådana fastigheter som staten långsiktigt behöver för särskilda ändamål och med stora kulturhistoriska värden för vilka staten har ett särskilt ansvar. De förvaltar även svenska ambassader och residens i ett 60-tal länder i sex världsdelar.

bild
Britt Almqvist, vd för Ahlqvist & Almqvist arkitekter / Lundberg arkitektur.

- Uppdraget omfattar alla svenska ambassader och residens Afrika samt några orter i Nordeuropa. Arkitektens uppdrag är att försvara anläggningarnas långsiktiga värden, agera som bollplank till förvaltaren i frågor som rör den pågående förvaltningen och agera som samordnande konsult vad gäller A och andra discipliner, säger Marianne Parke, upphandlare på Statens fastighetsverk. Fastigheterna består i ambassadanläggningar, kanslier, chefsbostäder, personalbostäder, svenska institut med flera och är indelade i fyra grupper med olika inriktning.

 

bild
Ambassaden i Addis, Etiopen. Foto: Ahlqvist & Almqvist Arkitekter.