Återvinn energi med BAUER SPUAB spillvattenvärmeväxlare från RAMSON

BAUER SPUAB Värmeväxlare, installerad 2014 på Förmansvägen 10 i Årsta.

Ramson kan nu erbjuda en unik lösning för energiåtervinning från spillvatten. Den patenterade tekniken håller de värmeöverförande ytorna rena och möjliggör en mer effektiv värmeöverföring jämfört med andra värmeväxlarmodeller. Energiåtervinningen med en standardmodell på 6 meter är cirka 15 till 20 kW vid normala förhållanden.

Spillvattenvärmeväxlaren BAUER SPUAB GD6-200 G3 är byggd i syrafast stål enligt en unik patenterad teknik med avvägda intryckningar i spillvattendelen som skapar ett turbulent flöde.

Sammantaget innebär det en värmeväxlare som har:

· Mycket god värmeöverföring.
· Hög energiåtervinning
· Lång hållbarhet
· Unika självrensande ytor. 
 

För exempelvis:

· Större fastigheter d.v.s. > 40 hushåll
· Grå och svartvatten
· Industriellt vatten
· Badhus
· Biorening

Ramson AB / T. Bauer AB

Ramson AB tillverkar värmeväxlarna på licens av T. Bauer AB. Tillverkningen sker i egen verkstad i Motala och Ramson har mer än 50 års erfarenhet av filtersystem för industriella processer och därmed även den kompetens som krävs för tryckbärande utrustningar/tryckkärl. Mer information om Ramson finns att se HÄR!

Miljö

Med dagens insikt om att vi måste reducera mängden koldioxidutsläpp, gå över till hållbar energi och minska slöseriet så är det naturligtvis inte långsiktigt hållbart att låta varmt spillvatten gå rakt ut i avloppet.

En gemensam ambition för våra företag är att utforma olika energismarta och hållbara applikationer. Det är just kombinationen av många olika åtgärder som kan skapa en hållbar framtid. En av komponenterna i detta är att återanvända energin, som i vårt koncept med Bauer Spuab GD6-200 G3.

Ekonomi

Det finns stora potentiella fördelar med att nyttja denna typ av energiåteranvändning i kombination med andra energikällor som bygger på låga temperaturer, typ solenergi och värmepumpar. Denna kombination kan bli mycket gynnsam, då effekten av återvinning ur spillvattnet har den största effekten ju kallare klimatet är, medan värmepumpar och solceller har lägst verkningsgrad under denna tid. Alternativt kan spillvattenvärmen användas till att förvärma tappvattnet före varmvattenberedaren, en enkel installation även om det inte ger riktigt samma återvinningspotential

Kontakta Ramson på info@ramson.se om ni önskar att vi räknar på era möjligheter!

Mer om BAUER SPUAB GD6-200 G3

Växlaren tillverkas vanligen i sexmeterslängder med anpassade anslutningar för normala avloppsrör. Andra längder fås mot förfrågan.

Den kan fästas mot vägg, tak, golv eller grävas ner.

GDG6-200 G3 har inga rörliga delar och är designad för att vara så gott som underhållsfri.

BAUER SPUAB GD6-200 G3 har under 2020 levererats för installation vid renovering av fastigheter i centrala Stockholm och finns även installerade i badhus och industrier.

Kontakta oss om mer detaljerade referenser är av intresse.

Ring vår säljare Mats Holmstrand på 070-651 41 75 eller skicka mail till m.holmstrand@ramson.se

Bauer Spuabbauer tabell