Statens fastighetsverk tilldelar Fasadgruppen nytt ramavtal

Bild: Fasadgruppen

Fasadgruppens dotterbolag STARK Fasadrenovering har tilldelats ytterligare ett ramavtal från Statens fastighetsverk avseende mur- och putsarbete. Ramavtalet omfattar löpande fasadrenovering i Rosersberg och Södermanland. Avtalet löper under två år.

Sedan tidigare har STARK Fasadrenovering ramavtal med Statens fastighetsverk för mur- och putsarbete på Drottningholm slott, Stockholms slott, Ulriksdal, Djurgården och Teatrarna.

”Vi är mycket glada över det fortsatta förtroendet och ytterligare ett avtal med Statens fastighetsverk. STARK Fasadrenovering har stor erfarenhet av att renovera fasader på äldre fastigheter och vi ser det som en viktig del av vårt arbete att bevara historia genom våra fastigheter. Genom att renovera hållbart och med omsorg kan äldre arkitektur bevaras och de kulturhistoriska värdena leva vidare”, säger Stefan Karlsson vd för STARK Fasadrenovering.