Byggloven för offentliga lokaler ökar kraftigt

Byggloven för offentliga lokaler skjuter i höjden, bild: Navet

Färsk statistik över beviljade bygglov för privata och offentliga lokaler indikerar divergerande utveckling 2020. Byggloven för offentliga lokaler ökade med mer än 20 procent under året jämfört med 2019, medan byggloven för privata lokaler minskade med ca 5 procent. Resultaten redovisas i NAVET Analytics kommande månadsindikatorer, Marknadssignaler & prognoser.

- Statistiken ger en indikation om hur nyproduktionen kommer att utvecklas under de kommande 6-12 månaderna säger Jenny Ingelström, Analytiker på NAVET Analytics. Dock är det viktigt att komma ihåg att det brukar finnas en viss eftersläpning i statistiken när det gäller de senaste månaderna, fortsätter Jenny och menar att utvecklingen för privata lokaler sannolikt är underskattad.

Resultatet visar att vi kan förvänta oss fortsatt hög aktivitet av byggandet av offentliga lokaler under 2021 och att fjolårets branta nedgång inom privata lokaler troligen är bruten, avslutar Jenny.