Verkstaden Ebbepark i Linköping

Svarttallarna som kantar ena sidan av Ebbepark möter upp mot den närliggande Vallaskogen som erbjuder härlig rekreation. Illustration: Arrow Arkitekter

Av: Mari-Louise Paulson

Ebbepark är den nya stadsdelen som de kommunägda fastighetsbolagen Sankt Kors och Stångåstaden utvecklar. Det första etappen Verkstan påbörjades 2017 och man satsar på att skapa en hållbar stadsdel.

2011 började de kommunägda fastighetsbolagen Sankt Kors och Stångåstaden att omvandla det industriområde som tidigare låg i Ebbepark med siktet på att skapa en modern och attraktiv stadsdel. Projektet är indelat i fyra huvudetapper, Verkstan som påbörjades 2017, Dynamiken och Lugnet som har byggstartat samt Labbet som ännu är på planeringsstadiet.

 

bild
Kontorsmiljöerna i Verkstan karaktäriseras av stora gemensamma ytor för att stimulera samverkan mellan företagen. Illustration: Arrow Arkitekter

Kvarteret Verkstan i Ebbepark omfattar 24 000 kvadratmeter, fördelade på tre kontorshus, en träningsanläggning och ett expohus med Åhlin & Ekroth i Linköping som byggentreprenör. Expohuset är en multifunktionell byggnad för utställningar och möten men kan också komma att inrymma restauranger och caféer. Projektet är en totalentreprenad i samverkan.

Hållbarhet

Ett stort fokus i hela Ebbepark ligger på hållbarhet ur såväl ekonomiskt som social och ekologiskt perspektiv. Något man gör på en rad sätt. Till exempel genom olika kretsloppslösningar, delning av resurser, så som pooler för elcyklar, bilar, verktyg och annat. För att öka den sociala hållbarheten är gemensamma utrymmen och mötesplatser viktiga i hela Ebbepark.

Byggnaderna är certifierade enligt BREEM Excellence. I Ebbepark har man integrerat kommersiella lokaler och bostäder.

 

bild